Полагане и монтиране на арматура, кота нула за входове А, Б, В


| Видяна 732

Към днешна дата 30.03.2021 г. изкопните работи на обекта се извършат на два етапа: машинен изкоп с багер и ръчен изкоп за оформяне на ивични основи и стъпки. Кофражите се изработват на място, те са надеждно укрепени и достатъчно здрави за да издържат без деформация натиска от бетона по време на неговото полагане. Наливането на бетона се осъществява с бетонпомпа от бетоновози. Освен това достигнато ниво на кота нула за входовете А, Б, В. До 3 седмици се очаква достигането на кота нула за останалите входове Г, Д, Е.


« Назад към всички новини

Най-четени новини за имоти